Wie zijn wij

De stichting Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties (CVG) is een overlegorgaan van keuringsinstanties, adviseurs, leveranciers en brancheorganisaties, welke door middel van periodiek overleg deze knelpunten in de bestaande regelgeving bespreken. De commissie vormt zich hierover vervolgens een gemeenschappelijk oordeel om zo een eenduidige interpretatie af te spreken.

Op deze wijze zijn over een aantal onderwerpen reeds afspraken gemaakt, die u vindt op deze website. Daarnaast informeert de CVG u via de site over onderwerpen die in de nabije toekomst worden behandeld, en er zijn ook links opgenomen naar de bestaande normen en richtlijnen.

Heeft u op of aanmerkingen aangezien de regelgeving.

We hopen graag van u te horen!