Nieuws

Voor content, vragen en aanvulling kunt u met ons contact opnemen.

Gevelonderhoudsinstallaties van het fabrikaat Kranenburg

Door Schoonmakend Nederland is aan haar achterban aangegeven om deze gevelonderhoudsinstallatie tot nader bericht niet te gebruiken. Echter de CVG heeft een infoblad en een bijbehorende checklijst opgesteld die aanvullende informatie bevat omtrent installaties van het fabrikaat Kranenburg. Via publicaties op deze website zijn beide documenten te bekijken. In dit infoblad heeft Schoonmakend Nederland zich ook kunnen vinden: Herkeuring Kranenburginstallaties – Schoonmakend Nederland